top of page

IRFF - International Relief Frienship Foundation

  • Helsearbeid og ernæring
  • Utdanning - fra generell leseopplæring til yrkesrettet opplæring
  • Øyeblikkelig hjelp ved katastrofer
 

Den Norske grenen av IRFF har i de siste 20 år samarbeidet med skoler og lokalt miljø for å samle inn utstyr og klær til vanskeligstilte barn i de Baltiske land.

tent donation to IRFF.JPG

KFVF donerte et lagringstelt til IRFF oktober 2019.

bottom of page