KFVF styret jobber frivillig og er avhengig av finansiell støtte gjennom den årlige medlemskapskontingenten og donasjoner.

Tusen takk for alle bidrag!

Årskontingent: 400kr
Redusert årskontingent: 200kr
Studenter, pensjonister, arbeidslegige ol.

Kontonummer: 1624.20.09324

Registrer deg som nytt medlem:

Thanks! Message sent.

Mulige aktiviteter

Stå sammen med oss i vårt arbeid for å fremme en fredskultur ved å

  • bli del av et støttende nettverk av unge mødre

  • hjelpe til med forsonings- og konfliktløsningsorienterte prosjekter

  • støtte prosjekter for å tjene samfunnet og overvinne etniske barrierer

  • Knytt bånd til andre likesinnede mennesker rundt om iverden som har viet seg til en mer harmonisk og fredelig verden.

Vårt arbeid er hele tiden basert på medfødte feminine egenskaper som omsorg, empati, støtte, pleie og samarbeid.

Kvinneforum for Verdensfreds formål

Foreningens formål er å bidra til at kvinner bevisst bruker sine egenskaper i arbeidet for å skape varig fred i verden, og å åpne for at kvinner kan få en utvidet forståelse av seg selv og sin rolle i samfunnet.

I den overbevisning at fred begynner i det enkelte individ og dets mellommenneskelige forhold står

styrking av familien som grunnlag for et fredelig samfunn sentralt, fordi der blir de grunnleggende   moralske forestillinger og normer for fredelig sameksistens dannet.

Foreningen vil også fremme en verdensetikk som overskrider de religiøse, politiske, sosiale og

rasemessige motsetninger som hittil har rådet, i den overbevisning at alle mennesker har en felles

opprinnelse og derfor er en menneskehetens familie.

 

KFVF er åpen for alle kvinner som støtter foreningens formål.