top of page

KFVFs styret jobber frivillig og er avhengig av finansiell støtte gjennom den årlige medlemskapskontingenten og donasjoner.

Tusen takk for alle bidrag!

Organisasjonsnummer: 977361176

Årskontingent: 200kr
Redusert årskontingent: 100kr
Studenter, pensjonister, arbeidsledige ol.

Kontonummer: 1624.20.09324

Ved å betale medlemskontingenten eller kjøp av varer og/eller tjenester samtykker du i våre kjøpsbetingelser.

Registrer deg som nytt medlem:
Mulige aktiviteter

Stå sammen med oss i vårt arbeid for å fremme en fredskultur ved å

  • bli del av et støttende nettverk av unge mødre

  • hjelpe til med forsonings- og konfliktløsningsorienterte prosjekter

  • støtte prosjekter for å tjene samfunnet og overvinne etniske barrierer

  • knytte bånd til andre likesinnede mennesker rundt om i verden som har viet seg til en mer harmonisk og fredelig verden.

Vårt arbeid er hele tiden basert på medfødte feminine egenskaper som omsorg, empati, støtte, pleie og samarbeid.

Thanks! Message sent.

Kvinneforum for Verdensfreds formål

Foreningens formål er å bidra til at kvinner bevisst bruker sine egenskaper i arbeidet for å skape varig fred i verden, og å åpne for at kvinner kan få en utvidet forståelse av seg selv og sin rolle i samfunnet.

I den overbevisning at fred begynner i det enkelte individ og dets mellommenneskelige forhold står

styrking av familien som grunnlag for et fredelig samfunn sentralt, fordi der blir de grunnleggende   moralske forestillinger og normer for fredelig sameksistens dannet.

Foreningen vil også fremme en verdensetikk som overskrider de religiøse, politiske, sosiale og

rasemessige motsetninger som hittil har rådet, i den overbevisning at alle mennesker har en felles

opprinnelse og derfor er en menneskehetens familie.

 

KFVF er åpen for alle som støtter foreningens formål.

bottom of page