top of page
UF er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.
  

Universelt Fredsforbund

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"

 

UFs misjon er å fremme:

  • Fornying av FN

  • Samarbeid og partnerskap mellom myndigheter, religioner og det sivile samfunn og fremme en utvikling basert på universelle verdier.

  • En fredskultur ved hjelp av utdannelse, sport, kunst, media, og hjelpeprosjekter.

  • Et grunnlag for interreligiøst samarbeid

  • Konflikt-forebygging og -løsning

  • Godt familieliv som et personlig bidrag til fred.

  • Karakterutvikling

  • HIV/AIDS forebygging

  • Humanitært hjelpearbeid


 

Fredsinitiativ for Midtøsten (MEPI)

MEPI er et globalt fredsinitiativ av UF, som kom i gang i 2002, med regelmessige begivenheter i Midtøsten. Deltakere fra hele verden har deltatt i fredsmarsjer, konferanser, service-prosjekter, forsoningsseremonier, møter med politiske og reliøse ledere og kultur- og sportsbegivenheter.

Som et nettverk av mennesker fra alle samfunnslag, og med vidtrekkende grener, er MEPI et unikt fredsprosjekt.

MEPI-prinsippene:
1. Det er én Gud. Derfor er menneskeheten én stor familie med Gud som alles Forelder.
2. Vi mennesker er noe mer enn materielle vesener. Vår største verdi ligger i vår moralske og åndelige natur.
3. Ekteskap og familie er hellige institusjoner og en forutsetning for fred.
4. Det fundamentale prinsipp for å forsone fiender med hverandre er å leve for andre.
5. Interreligiøst samarbeid er nødvendig for fred.

For mer informasjon om Universelt fredsforbund se
 UF Norge,  UPF Europe og UPF International
bottom of page