top of page
  • KFVF

Fremme harmoni i familien 17.mars 2018

Oppdatert: 18. apr.


To familieveiledere som jobber for Grorud Familiesenter, holdt et firetimers seminar om «Å fremme harmoni i familier». De forklarte konseptet «Trygghetssirkel», som går ut på at barn trenger «påfyll» av kjærlighet og oppmuntring før de kan gå ut i verden igjen. Hvis foreldrene viser empati og kjærlighet når barnet er opprørt, blir barnets behov for å knytte nære bånd tilfredsstilt, og barnet vil over tid selv justere sin oppførsel.

Takket være alle støttespillerne våre følte de deltakende foreldrene at de hadde fått «fylt tanken» igjen og fikk gjort en god innsats i sin åndelige vekstprosess mot å bli en fredsskaper i sin egen familie. 20 voksne og 9 barn var tilstede.

Om du er interessert, kan du ta kontakt med helsestasjonen i din bydel og finne kurs som passer deg og din familie.

If you are interested, you can contact the health station in your district and find courses that fit for you and your family.

Two public family councillors of a district in Oslo, held a 4 hours seminar on "Promoting Harmony in Families". They explained the concept "Circle of Security", which teaches that children need to refuel with love and reassurance before they can go out into the world again. If the parent shows empathy and love when the child is upset, the child's need for bonding is met and the child will adjust her behavior by herself over time.

Through the seminar the participating parents themselves felt refueled and had a spiritual growth spurt towards becoming a peace maker in their own family. 20 adults and 9 children were present.

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page