top of page

Fredsambassadørprosjektet

Fredsambassadørprosjektet – lansert i 2001 og delt med Universelt Fredsforbund – er blitt verdens største og mest mangslungne nettverk for fredsaktivister. De kommer fra alle samfunnsområder og representerer alle hudfarger, religioner, nasjonaliteter og kulturer.

 

 

En fredsambassadør er fast
innstilt på å:
  • Stå sammen på det felles grunnlaget som universelle moralske prinsipper utgjør, og være talsmenn for forsoning, overvinne barrierer og skape fred.

  • Bygge et globalt nettverk som representerer hele spekteret av religion, hudfarge og etnisitet innen menneskehetens store familie og alle områder av menneskets streben.

  • Være talsmenn for forsoning og samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer skapt av  religion, hudfarge, etnisitet og nasjonalitet.

  • Praktisere «å leve for andre» som det beste prinsipp for å skape verdensfred og et globalt samfunn.

KFVFs Fredsambassadører
DSC_0076.JPG
Magali Rouyer-Johnsen

DoTherra

Familien er en «skole i kjærlighet og fred». I familien tilegner vi oss de mest grunnleggende karaktertrekk og sosiale ferdigheter. Å forstå familien som en skole i kjærlighet hjelper oss å anerkjenne familien som den aller viktigste institusjon. Grunnlaget for en sunn familie er et ekteskap basert på trofasthet og engasjement.

Å  leve for andre er beste måte å få til forsoning i menneskehetens splittede familie. Ved å leve for våre medmennesker lærer vi å få livet til å dreie seg om andre, ikke bare oss selv. Kjernen i en god karakter er sann kjærlighet uttrykt i form av uselviske handlinger.

Fred oppnås ved hjelp av samarbeid på tvers av etniske, religiøse og nasjonale skillelinjer. Varig fred oppnås ikke kun ved å inngå politiske kompromisser, men ved å fjerne de fundamentale årsaker til konflikter. Å bryte barrierer skapt av hudfarge, religion og etnisitet er noe uhyre viktig i vår tid. Tro kan gi en styrke til å tilgi og kjærlighet til å overvinne tidligere generasjoners hat, bitterhet og voldsutøvelse.

bottom of page