top of page
terapi øogo.png

Kvinneforums Terapi-prosjekter

Fysisk møte eller online

Timeforespørsel

Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt

og opplyse om pris.

Tilgjengelige språk er norsk og engelsk.

Velg aktuell terapi

Takk for forespørselen. Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt

Følg med!
Flere terapier og selvutviklings-strategier legges til fortløpende
6409470_edited_edited.png

Gestaltterapi

Gestaltterapi, samtale terapi er en samtale form hvor vi sammen danner et felt og ser på hvilke kreative tilnærminger som styre ditt liv. I samtale finne ut hvilke andre muligheter du har fremfor å oppleve at en er offer for sine omstendigheter. Gestalt terapi er grunnlagt på teori fra  fenomenologi, psykologi og filosofi, og en jobber med her og nå.

4004070_edited.png

Ikke voldelig kommunikasjon

Ikke voldelig kommunikasjon, hvilket forhold har du til egne følelser og behov. I hvilken grad opplever du at dine følelser og behov blir møtt og i hvilken grad klarer du å møte andres følelser og behov? Er det noen følelser og behov som er forbudt? Ved å undersøke egne opplevelser og holdninger kan en avdekke sin indre giraff og sjakal

Sorgstøtte
December_10_edited.png

Sorgsamtaler og sorgstøtte

Sorgsamtaler og sorgstøtte, sorg handler om mer enn tap av nære familie og venner.

Sorg kan oppleves ved tap av helse, tap av arbeidsevne, tap av kultur og språk.

Sorg er ikke noe en kan fikse eller komme over, men en kan lære å leve med sorg og finne tilbake til et meningsfullt liv på tross av tap.

English translation:
Bereavement discussions and bereavement support

Bereavement is about more than the loss of close family and friends.

Bereavement can be experienced through loss of health, loss of ability to work, loss of culture and language.

Bereavement is not something you can fix or get over, but you can learn to live with bereavement and find your way back to a meaningful life experiencing loss.

Earthy-F_Ppl-61_Tale-07.jpg

Sorggruppe

Sorggruppe, gruppe for dem som har mistet nær familie og venner. Sorggruppen er en måte å støtte seg på felles opplevelse og oppleve at ulike reaksjoner på sorg er noe en deler med andre. Det hjelper en å føle seg mindre alene og en normalisering av egne reaksjoner.

ierj_xvhl_220224_edited.png

Sorgleder utdanning 

-gruppe for sorgledere

Sorgleder utdanning /gruppe for sorgledere, det er behov for flere som kan være gode samtale partnere for andre som har oppleve tap. Det vil være opplæring via zoom 6 ganger, med ulike temaer som vanlige sorgreaksjoner, egen tap og reaksjoner, samtalemetodikk som virker støttende mm. Etter opplæringen blir en invitert til gruppe for sorgledere som møtes en gang i måneden for videre utdanning og utvikling.

bottom of page