top of page
Et virkningsfult verktøy til forsoning. Kvinner fra ulike bakgrunner hvor det historisk sett har vært konflikter finner forståelse for hverandre.
  

Fredsbroen

De fire søylene for Fredsbroen

 

Ansvar

Vi bryter de negative bånd skapt av vår bitterhet og vårt sinne ved å innse at slike

følelser forgifter og svekker oss. Våre holdninger, meninger og tankevaner er viktigere enn våre

ytre omstendigheter. Når vi tar ansvar for våre inngrodde tankevaner og beslutter oss å starte på

nytt, kan vi bli befridd fra våre vonde følelser fra fortid eller nåtid, selv om våre fundamentale

omstendigheter forblir uforandret.

 

Respekt

Ved å anerkjenne rettighetene til andre mennesker, uansett hvem de er, blir vi i stand

til å åpne våre sinn for mulige løsninger. Uten respekt blir eneste løsningen ofte en eller annen

form for død og videreføringen av konfliktsyklusen.

 

Et oppgjør med seg selv

Man legger selv ned stridsøksen: Når vi tar ansvar, får vi den

nødvendige styrke til å innse våre egne svakheter og vår tendens til å ignorere andres behov og

omstendigheter. For å gjøre slutt på konfliktene i ens eget liv må man selv legge ned stridsøksen.

Man gjør det når man blir bevisst seg selv, vurderer sine egne handlinger ærlig og er villig til å

forstå andres synspunkter.

 

Engasjement

Når du omfavner den du går over fredsbroen sammen med, enten vedkommende

er som en ny søster, venn eller et nytt medlem av din egen familie, lover du å engasjere deg i å

utvikle vennskapet og oppgaven foran dere – selvutvikling og fredsbygging.

 

Ønsker du å holde et Fredsbroarrangement?
Ta kontakt!

 

Fredsbro-seremoniene fortsetter som et fornyende og virkningsfullt bidrag til arbeidet som pågår

for å bygge et effektivt globalt grasrotsnettverk av kvinner viet til å skape fred i familie, samfunn og den større verden vi lever i.

bottom of page