top of page

GWPN - Global Womens Peace Network

Konferansen for Globalt kvinnenettverk for fred

Målet til Globalt kvinnenettverk for fred (GWPN) er å danne et forum for NGO-ledere (ledere av ikke-statlige organisasjoner). Deres samlede innsikter og vurderinger kan utfylle synspunktene som kommer fram innen FN, som er en institusjon for representanter utnevnt av regjeringer, og dominert av menn. 

 

Et slikt rådgivende forum kan fremme en leging av historiske sår og fredsbygging basert på forsoning, tilgivelse, kjærlighet og omfavnelse av mennesker på tvers av barrierer skapt av hudfarge, religion, nasjonalitet og språk.

 

 

 

bottom of page