top of page

Temamøter

Vi belyser aktuelle temaer på våre seminarer, konferanser og temamøter.
Kvinnens rolle

Kvinneforum for Verdensfred  er opptatt av at kvinner er likeverdige deltakere på alle samfunnsområder, og hvordan vi kan få bort diskriminering av kvinner ved at menn og kvinner samarbeider om å løse problemet.

 

Kvinnens verdighet

Kvinnens verdighet og verdi ligger i hennes forhold til Skaperen og ikke i hvordan hun blir sett på av menn. Heller ikke i hvordan media fremstiller kvinner! Vi trenger å ta opp det faktum at mange kvinner har liten selvtillit og er usikre i valgsituasjoner. Vi ønsker å hjelpe kvinner til å komme i kontakt med ressursene de selv har inne i seg.

 

Egenutviklingsstrategier

Vi søker å hjelpe kvinner til å finne og utvikle sin indre styrke. Vi vil på våre konferanser, seminarer og i enkeltstående presentasjoner tilby ulike egenutviklingsstrategier presentert av forskjellige foredragsholdere.

 

Menneskerettigheter

Kvinners og jenters rett til å få en grunnutdanning er noe sentralt. Kvinner har rett til ikke å bli misbrukt av menn, bli ofre for vold i hjemmet, seksuell utnytting eller menneskehandel.

 

NGO-arbeid

Vår NGO arbeider i partnerskap med andre likesinnede kvinnegrupper og samarbeider med dem for å fremme fred og takle problemene kvinner står overfor i de forskjellige livsfaser.

 

Fredsbygging

I fredsbygging bruker vi vårt signaturprosjekt Bridge of Peace (Fredsbroen) til å bringe kvinner sammen for å samarbeide og bryte ned historiske eller nåværende barrierer som hindrer deres utvikling. Fredsbro-opplevelsen bidrar til å fjerne uoverensstemmelser, enten de er skapt av forskjellig tro, hudfarge, nasjonalitet eller kultur. Fredsbroen har vist seg å være en formel for å skape et dypere og mer meningsfullt vennskap på tvers av kulturelle barrierer.

 

Fattigdomsbekjempelse

Fattigdomsbekjempelse er et viktig aspekt ved vårt arbeid. Dette er en måte å demonstrere gjennom handling at vi bryr oss om våre medmennesker. I Norge har vi valgt å samarbeide med og støtte organisasjoner og prosjekter som konkret hjelper i lokale miljøer rundt om i verden.

 

Flerkulturelt nettverk

Vi arbeider for å skape et samarbeid på tvers av kulturer.

 

bottom of page