top of page

Kvinneforum for Verdensfred

Kvinneforum for verdensfred arbeider for å gi kvinner kunnskap, ferdigheter og den støtte de trenger for å bli seg bevisst sin unike verdi som fredsskapere i hjemmet, i lokalsamfunnet og i verden.

 

Hvem er vi?

Kvinneforum for verdensfred er norsk gren av Women's Federation for World Peace International (WFWPI), en NGO med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Women's Federation for World Peace ble opprinnelig etablert 10. april 1992 av Mrs. Hak Ja Han Moon, og har ekspandert til over 122 land. WFWP er transreligiøs og fremmer religionsdialog uten å foretrekke en religion over den andre.

I Norge har KFVF hovedfokus på morskap, fysisk og mental helse, ekteskap og interkulturell dialog.   

Hva gjør vi?  

Vi har sosiale sammenkomster, temamøter, seminarer, konferanser og vårt Helseverksted, alle med det mål for øye å legge til rette for en eller flere av opplevelsene vi har beskrevet ovenfor.

Vi har arransjert Helseverksted, hyggelige Mamma og meg møter, konferanse om familieverdi, seminar om å styrke harmoni i familien og kurs for bedre ekteskap.

Siste innlegg
bottom of page