top of page
  • KFVF

Relevante perspektiver på familien i 2014


Familiesaker og familiepolitikk er viktig. FNs familiedag er en fin anledning til å til å gi dette temaet ekstra oppmerksomhet. Under tittelen «Relevante perspektiver på familien i 2014» ble temaet belyst med både statistikk og erfaringer.

Steinar Murud, leder i UF, ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for markeringen.

Maria Sammut fra den katolske kirke, og involvert i kirkens barne- og ungdomsarbeid, snakket om deres prosjekt «familieåret 2014». Selv om prosjektet er ment som et internt prosjekt så var erfaringene Sammut delte lette å kjenne seg igjen i. Den katolske kirke har mange innvandrere, og utfordringene med å ta vare på dem er felles for mange, også utenfor den katolske kirke. Sammut påpekte familiens ulike roller; i samfunnet, i kirken, som et sted for menneskelig utvikling og som en formidler av tro og verdier. Dette er også forhold som angår oss alle uavhengig av trosmessig og kulturell tilhørighet.

Turid Noack, seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, snakket om «hvordan det står til med dagens familier». Man hører ofte påstander om at det er så mye bedre eller verre nå enn før. Turid Noack ville vise om dette stemmer eller ikke. Hun snakket om skilsmisser, sammenlignet ekteskap og samboerskap, snakket om økningen i antall enslige og om antall barnefødsler. Noack viste til at det er flere single nå enn før; 18% i dag mot 4% i 1960. Blant de som lever i parforhold har vi sett en økende andel samboerskap; alle par under 20 år er samboere, mens over 60 år er det bare 5-6 % som lever i samboerskap. Hun viste til at risikoen ved skilsmisse ved samboerskap er 4 ganger så høy som i ekteskap, for par uten barn. Dagens familieliv er preget av mer variasjon i samlivstyper, hyppigere samlivsbrudd og flere samliv og flere aleneperioder i løpet av livet. En statistisk oppmuntring er kanskje at norske kvinner ligger høyt når det gjelder barnefødsler i forhold til andre europeiske land. Det er lett å se utfordringene bak disse tallene, men Turid Noack er ingen dommedagsprofet og formidler som alltid sine tall på en balansert måte.

Etter en deilig kaffepause med hjemmebakst slapp Frode Thuen til med sine tanker om «utfordringer og muligheter i familie og samliv.»

Professor Thuen talte varmt om det gode parlivets fordeler. Det gir et lengre livsløp, bedre hjertehelse, mindre infeksjoner og mindre sjanser for stress, depresjon og psykiske lidelser. Det er med andre ord godt for et menneske å leve i et godt parforhold. Etter en disse gode nyhetene snakket Thuen om de utfordringen vi alle møter i samlivet. Uansett hvilket problem det måtte være så er god kommunikasjon viktig for å komme over kneika. Men om kommunikasjonen stopper så er det hjelp å få. Studier viser at rundt 70 % av par som går i terapi har utbytte av det. For den seriøse som vil legge et godt grunnlag for sitt samliv så finnes det gode samlivskurs. Studier viser at disse kursene har tilsvarende effekt.

Mange forhold kunne nok vært reddet ved slike tiltak, men Thuen sier at terskelen for å søke hjelp kan være høy, spesielt for menn. Det er som regel kona som tar initiativet.

Thuen presenterte tall fra norske undersøkelser om konsekvensen for skilsmissebarn. Det går bra for de fleste, men som en gruppe sliter de mer enn andre. Blant barn med problemer ser man at skilsmissebarn er representert dobbelt så ofte.

Å legge til rette for at par som trenger hjelp kan få det, og å senke terskelen for å oppsøke et slikt tilbud kan være en oppgave for vårt Barne- og likestillingsdepartement. Det kan koste noen kroner, men antakelig ville enda flere kroner i vår samfunnsøkonomi vært spart inn. Og ikke minst ville mange traumatiske opplevelser vært unngått. Det er håpefullt at departementet har invitert Frode Thuen til å snakke om disse forholdene bare et par dager etter markeringen på familiedagen. Ingenting blir bedre enn grunnlaget det bygger på. Familien utgjør en viktig del av grunnlaget vårt samfunn står på og har funksjoner som ingen stat kan overta. Vi håper at markeringen er et bidrag til en god utvikling for alle par og familier i Norge. Takk til alle som bidro med presentasjoner, kommentarer, spørsmål og mange praktiske oppgaver.

Foto: Jane Toresen Tekst: Steinar Murud


6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page